Zuurkasten

Zuurkasten zijn om te voorkomen dat u wordt blootgesteld aan gassen en dampen of schadelijke stoffen.
De schuiframen zijn voorzien van veiligheidsglas, zij bieden bescherming tegen spatten en explosies.

De zuurkasten zijn tevens essentieel in de algemene ventilatie van de laboratorium-ruimtes.
Door het ventilatiesysteem wordt steeds een geringe onderdruk van de laboratorium-ruimte ten opzichte van gangen en andere aangrenzende ruimtes gehandhaafd, zodat verontreinigingen niet in de omgeving terechtkomen.

De effectiviteit van de werking van de zuurkast is afhankelijk van de installatie, de locatie en het onderhoud. De gebruiker van een zuurkast moet steeds eenvoudig kunnen zien of de zuurkast werkt.zuurkasten.png
Deze wordt gemonitord door onze Airflow module en geeft een alarm af zodra de beneden grens qua flow is bereikt.
We leveren de zuurkasten in verschillende types: 

  • Algemeen gebruik 
  • Agressief gebruik
  • Walk-in zuurkasten
  • Opzet zuurkasten
  •